top of page

Zdeněk Bergman, převozník pražský pro vás  připravil na předvečer svátku 

sv. Mikuláše (5. 12. 2022) již tradiční čertovské plavby pro děti a jejich rodiče. Vltavské břehy zaplní čertovská cháska, ale na palubě našich lodí budete v teple a bezpečí!

 

“Čerti na Čertovce” 

Čerti na Čertovce představují plavby na lodích typu Vodouch a Bivoj. Celodřevěné lodě vplouvají i do známého vodního kanálu - “Čertovky.” Při 30 minutové plavbě vychrlí čerti z břehů na děti a jejich rodiče strašidelné pověsti a příběhy plné ohně. Na Vltavě se potkáte i se samotným andělem a Mikulášem, který hodné děti náležitě odmění! Nenechte si ujít Čertovku plnou odlesků čertovských ohňů. Lodě vyplouvají každých 15 min. od 16:00 do 21:00 hod. z tajemného podzemního přístaviště Judita (Křižovnické náměstí č. 3, Praha 1).

 

Každých 15 minut vyplouvají 2 loďky typu Vodouch, otevřená loď Bivoj vyplouvá vždy pouze v 16:45 B, 17:45 B, 18:45 B, 19:45 B a 20:45 B.

"Čerti na palubě"

Tentokrát se s čerty můžete setkat i přímo na palubě lodi, a to dokonce nejstarší osobní lodi v Praze - Salonní rychlolodi Nepomuk. Čertovská cháska si chystá pytle na nejzlobivější děti a strašidelné pověsti  pro malé i velké. Na palubě nebude chybět ani Mikuláš s andělem. Salonní rychloloď Nepomuk bude vyplouvat na 45 minutovou plavbu z přístaviště Nepomuk (Platnéřská 191/2, Praha 1).

(Pozor, nejedná se o tradiční akci Čerti na Čertovce. Salonní rychloloď Nepomuk nezaplouvá do Čertovky.)

UPOZORNĚNÍ: Cena za čertovské lístky na obě akce je jednotná pro všechny účastníky jakéhokoliv věku.

 

Vodouch

vodouch_Archa_Noe_pozadi_karluv_most.jpg

Bivoj

Bivoj_lod_kresba_bar.jpg

Nepomuk

Nepomuk kresba
bottom of page